บาคาร่าออนไลน์

รวบบทความเกี่ยวกับ บาคาร่าออนไลน์

ศิลปะแห่งการออกแบบห้องปฏิบัติการ

ศิลปะแห่งการออกแบบห้องปฏิบัติการ

ทัศนศิลป์สามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้หรือไม่? อาคารชีวเคมีแห่งใหม่สำหรับมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดอาจให้คำตอบได้ Georgina Ferry พบ Martin Kemp นักประวัติศาสตร์ศิลป์คร่ำครวญในวารสารนี้เมื่อกว่าทศวรรษที่แล้ว (ดู Nature 395, 849; 1998) ห้องปฏิบัติการชีวเคมีแห่งใหม่ที่เปิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด...

Continue reading...