สล็อตแตกง่าย เหตุใดการลดอันตรายและมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จึงสอดคล้องกัน

สล็อตแตกง่าย เหตุใดการลดอันตรายและมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จึงสอดคล้องกัน

ผู้สูบบุหรี่หลายล้านคนทั่วโลกหันมาสูบไอและทางเลือกอื่นๆ สล็อตแตกง่าย ที่อาจลดความเสี่ยงในการสูบบุหรี่ ในพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีพลวัตนี้ เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มักออกสู่ตลาดบ่อยครั้ง เป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐเมื่อต้องแน่ใจว่ามีการบังคับใช้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยที่ได้รับมอบอำนาจ

จากง่ายไปซับซ้อน

ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกสำหรับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และทางเลือกอื่นๆ ในการสูบบุหรี่นั้นซับซ้อนและรวมถึงซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกหลายแสนราย แม้ว่าผู้ผลิตบางรายจะมีประสบการณ์และทรัพยากรในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์และลงทุนที่จำเป็นในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ แต่สิ่งนี้อาจไม่เป็นความจริงสำหรับผู้เข้าร่วมทั้งหมดในตลาด

ความต้องการของผู้บริโภคมีการแยกส่วนมากขึ้นเนื่องจากวิธีที่ผู้คนบริโภคนิโคตินเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรขั้นพื้นฐานไปสู่อุปกรณ์สูบไอจำนวนมากที่มีอยู่ในขณะนี้ ตัวอย่างเช่น สหภาพยุโรปตอนนี้นับ vapers ประมาณหกล้านบวก ซึ่งสามารถเลือกจากระบบและผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันหลายร้อยรายการ ด้วยความหลากหลายมากมาย ผู้บริโภคที่ต้องการเปลี่ยนจากการสูบบุหรี่เป็นการสูบไอจะแน่ใจได้อย่างไรว่าอุปกรณ์สูบไอและของเหลวที่ตนเลือกนั้นมีคุณภาพดี

กำหนดมาตรฐาน

ในยุโรป ระเบียบว่าด้วยผลิตภัณฑ์ยาสูบ (TPD) ได้แนะนำข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและคุณภาพที่ประเทศสมาชิกต้องรับรองว่าผู้ผลิตปฏิบัติตาม ข้อกำหนดรวมถึง: ความเข้มข้นของนิโคตินสูงสุดสำหรับของเหลวอิเล็กทรอนิกส์ และจำกัดปริมาณสำหรับตลับ แท็งก์ และภาชนะบรรจุของเหลวนิโคติน รัฐสมาชิกยังต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนผสมที่เป็นของเหลวมี “ความบริสุทธิ์สูง” และบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และขวดเติมมีความทนทานต่อเด็ก มีความชัดเจนในการงัดแงะ และสามารถเติมผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่รั่วไหล เพื่อปกป้องผู้บริโภค นอกจากนี้ TPD ยังกำหนดให้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์และถังเติมต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของสหภาพยุโรป เช่น ข้อบังคับด้านอิเล็กทรอนิกส์และความปลอดภัยของแบตเตอรี่

มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สากลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งหากผู้บริโภคมั่นใจในผลิตภัณฑ์

จากรากฐานของ TPD คณะกรรมการด้านเทคนิคได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้การอุปถัมภ์ของ European Committee for Standardization (CEN) เพื่อให้อุตสาหกรรม หน่วยงานกำกับดูแล ผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันเพื่อสร้างชุดข้อมูลที่มีรายละเอียดและได้มาตรฐานมากขึ้น ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยมลพิษ ส่วนผสม ความปลอดภัยทางไฟฟ้า และมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยโดยรวมของผลิตภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม งานที่สำคัญขององค์กร เช่น CEN และ ISO 

ที่คล้ายคลึงกันระดับโลก ซึ่งอำนวยความสะดวกในกระบวนการสร้างมาตรฐาน อาจต้องใช้เวลามาก ทั้งสองพึ่งพาการมีส่วนร่วมโดยสมัครใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบ ตั้งแต่หน่วยงานด้านสาธารณสุขไปจนถึงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ องค์กรผู้บริโภค และอุตสาหกรรม เป็นต้น ผู้เชี่ยวชาญในคณะทำงานที่หลากหลายบรรลุมาตรฐานผ่านฉันทามติ

จนถึงปัจจุบัน มีการนำเอกสาร CEN สองฉบับและเอกสาร ISO หนึ่งฉบับที่ให้คำแนะนำสำหรับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ โดยเน้นที่มาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์และการวัดปริมาณการปล่อยมลพิษ มีอีกหลายอย่างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เช่น เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านการผลิตและส่วนผสม วิธีการตรวจวัดการปล่อยมลพิษและของเหลวอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลผู้บริโภคและการติดฉลาก

ในขณะเดียวกัน ประเทศสมาชิกบางประเทศได้ให้ความกระจ่างเพิ่มเติมในแง่ของการตีความข้อกำหนด TPD บางประการ ตัวอย่างเช่น หน่วยงานกำกับดูแลของสหราชอาณาจักรได้ให้คำแนะนำโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้มาตรฐานความปลอดภัยของ TPD และข้อกำหนดด้านคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สูบไอ หน่วยงานด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีของเดนมาร์กได้ให้การตีความข้อกำหนดเรื่องการต่อต้านเด็กของ TPD แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นการพัฒนาในเชิงบวก แต่ดูเหมือนว่าการเพิ่มเติมและชี้แจงกฎระเบียบทางเทคนิคที่ได้รับคำสั่ง เช่น มาตรฐานคุณภาพ ควรจะมีความสอดคล้องกันทั่วยุโรปมากกว่าที่จะเป็นไปโดยผู้บริโภคและผู้กำกับดูแลในความสนใจของผู้บริโภคและหน่วยงานกำกับดูแล แทนที่จะดำเนินการในลักษณะแยกตัว

ไม่ใช่แค่การพัฒนามาตรฐานของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างความท้าทาย ไม่ใช่ว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในตลาดยุโรปในปัจจุบันดูเหมือนจะเป็นไปตามมาตรฐานในปัจจุบัน ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับการบังคับใช้ ขั้นตอนการบังคับใช้จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศสมาชิก เช่นเดียวกับองค์ประกอบของหน่วยงานบังคับใช้ที่มีอำนาจ และความสามารถในการระดมทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการบังคับใช้

ในระยะยาว มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์สากลเป็นสิ่งสำคัญหากผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ เพื่อที่บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์จะนำเสนอศักยภาพของตนในการเป็นผู้เปลี่ยนเกมสำหรับสาธารณสุข ซึ่งเป็นมุมมองที่มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเพิ่มมากขึ้น แม้ว่ามาตรฐานสากลเหล่านี้อาจอยู่ได้ไกล แต่ทั้ง CEN และ ISO ก็กำลังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนมาตรฐานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในที่สุดหน่วยงานกำกับดูแลของสหภาพยุโรปก็สามารถใช้ประโยชน์จากกฎระเบียบที่สอดคล้องในอนาคตได้ จากนั้นจะเป็นการขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศสมาชิกในการจัดลำดับความสำคัญของการจัดหาทรัพยากรการบังคับใช้มาตรฐานเหล่านี้ สล็อตแตกง่าย